Understanding the Bible/

Stott, John R. W.,

Understanding the Bible/ [print] John R.W. Stott . - Xiu ding er ban. - Xinbei shi : Xiao yuan shu fang chu ban she, [(c)2012. - 267 pages : illustrations ; 23 cm. - Du jing sheng huo hua .

Translation of: Understanding the bible

9789861982427 9861982426


Bible--Introductions.
Bible--Criticism, interpretation, etc.


Education
Religion

BS511.2.U534 2012 BS511.2.Z29.U534 2012